Innkalling til Generalforsamling

Karrieredagen ved IIS inviterer herved alle studenter ved Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet til Generalforsamling tirsdag 25. mars kl.16:15 på rom D104.

Alle studenter ved IIS har stemmerett ved valg.
Etter generalforsamlingen blir det servert pizza.

Saksliste
1) Godkjenning av innkalling og saksliste

2) Godkjenning av referent og to personer til å skrive under på møtereferatet

3) Årsberetning v/leder, Sofie M. B. Ness
Godkjenning av årsberetning

4) Regnskap 2013/14 v/økonomiansvarlig, Trond A. Mathisen
Godkjenning av regnskap

5) Budsjett 2014/15 v/økonomiansvarlig, Trond A. Mathisen
Godkjenning av foreløpig budsjett

6) Valg:
– Styreleder
– Nestleder
– Økonomiansvarlig
– Styremedlemmer

7) Eventuelt

Forslag til saker må sendes inn til styret senest 7 dager før generalforsamlingen. Sendes til: karrieredagen.iis@gmail.com

Info om valg:
Det skal velges nytt styre. Alle studenter ved IIS har stemmerett ved valg. Sittende styre kan innstille kandidater, men i tillegg kan den som ønsker stille til valg til de forskjellige posisjonene. Valg av leder, nestleder/økonomiansvarlig, og styremedlemmer gjøres på generalforsamlingen.
Utenom dette står det nye styret fritt til å konstituere seg selv på det første styremøtet.
Ønsker du å stille til valg kan du gi beskjed til valgkomiteen på forhånd, eller du kan melde deg når valget skal gjennomføres. Ved spørsmål angående valg, posisjoner og arbeidsoppgaver kan dere henvende dere til valgkomiteen.

Valgkomité:
Ingvild Hoel Rise: ingvildhr@hotmail.com 95856550
Roald Nyrum: rnyrum@gmail.com 94174099