Velkommen til kilde

Velkommen til hjemmesiden for kilde; et åpent nettverk for forskning, innovasjon og utvikling i helsefaglige utdanninger. Alle ansatte ved helsefak som ønsker kan melde deg inn i nettverket. Hjemmesiden er tenkt som en liten hjelp for å skape kommunikasjon, gjøre oppmerksom på aktiviteter og dele ressurser for alle som arbeider med utdanning og læring tilknyttet fremtidens helsearbeidere.

UiT-HelFel-11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *