Bakgrunn

Behov for flere nettverk?

Vi tror det! Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet samler et unikt antall fag og utdanninger som jobber med forebygging, pleie, diagnostikk og behandling. kilde er ment å være en inspirasjon til mer samarbeid og læring på tvers av fag og disipliner. Et nettverk har ikke et bestemt sentrum, men mange, og vi håper du har lyst til at gjøre dette til et verdifullt nettverk ved å skape aktivitet og dialog der hvor du er. Du er herved invitert til å delta i kilde. Fint om du sender en e-post til anita.iversen@uit.no slik at vi kan registrere deg.

Kontekst

Sykdom og lidelse er grunnvilkår i menneskers liv som vi forholder oss til direkte eller gjennom venner, familie, kolleger etc. Selv om mennesker har mange ressurser for å håndtere sykdom selv er det ofte bruk for hjelp fra andre. Alle menneskelige samfunn vi kjenner til har og har hatt personer som spesialiserte seg for å hjelpe den syke. I alle disse samfunn er det å bli en hjelper eller helbreder en læringsprosess; en strukturert prosess som krever nærhet til erfarne hjelpere man kan lære fra og vilkår som gjør det mulig å bruke tid og evner på arbeidet.

Hvorfor “kilde”?

En kilde er i nordisk mytologi og nordisk folketro et  sted hvor mennesker søker kunnskap og helbredelse. Noen av disse kildene ble derfor viktige møtesteder for mennesker – både med hensikt å søke råd hos hverandre og for å søke lindring av lidelse. “Læring i helse” betyr en åpning for at det å være syk og behandle de som er syke, er nært koblet med læreprosesser. Den “læring” som er viktig er ikke bare den som ligger i den helsefaglige utdanning – i de bestemte rom og den undervisning som er planlagt – men også i praksis, i det som foregår i interaksjonen på de ulike arenaer, hvor mennesker møtes for å behandle og lindre sykdom og lidelse.

 

Comments are closed.