Komme i gang

For å ta i bruk denne tjenesten må du sende en forespørsel til blogg@support.uit.no. Denne må inneholde:

  • Tittel på siten (kan endres senere)
  • Tilhørighet ved UiT. (Fakultet/Institutt)
  • Ønsket url (https://site.uit.no/dittoenske; kan IKKE endres senere; bare små bokstaver, tall og bindestrek tillatt)
  • Administrator/eier navn – bruker skal bruke en Feide konto fra UiT for pålogging
  • Ansvarlig redaktør navn – bruker skal bruke en Feide konto fra UiT for pålogging
  • Kort beskrivelse av sitens innhold/funksjon

NB! Ved å sende inn denne informasjon bekrefter du at administrator har gjort seg kjent med de begrensningene/krav vi har satt for bruk av tjenesten.

Comments are closed.