Forskning på andre verdenskrig og okkupasjonen

Ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi er to større krigsprosjekter i gang. I et verden av total krig 1939-1945   er et nasjonalt forskningsrådsfinansiert prosjekt med ambisjoner om ny kunnskap om okkupasjonsperioden og Norge som en del av den store, totale krigen.   Den  andre verdenskrigen i Nord er et prosjekt initiert av vår egen forskergruppe ‘Fra nordfront til isfront’, og finansiert av egen forskningsinnsats og  eksterne midler.