Grenselos i Tysfjord

Riksarkivet har digitalisert Kjesäterkartoteket, et alfabetisk register over norske flyktninger i Sverige under krigen. Kjesæter, ett slott i Sverige ble flyktningeleir og mottak for nordmenn som flyktet fra det nazi-okkuperte Norge. I Nord-Norge var flukten til Sverige mye mer strabasiøst, mindre dokumentert og avhengig av lokale grenselos.
Om man vil vite mer kan man fordype seg i boka “Grenselos i grenseland – samisk og norsk losvirksomhet i nordre Nordland og Sør-Tromsø 1940-1945” skrevet av Marianne Neerland Soleim, Oddmund Andersen og Jens Ivar Nergård og utgitt ved Orkana forlag i 2015.

eller se i NRK-arkivet TV programmet “Grenselosene i Tysfjord”  fra 1979.