Kjesäterkartoteket

Riksarkivet har digitalisert Kjesäterkartoteket, et alfabetisk register over norske flyktninger i Sverige under krigen.  I løpet av krigen flyktet over 50 000 nordmenn  til Sverige. I kartoteket kan man finne navn, fødselsdato og dagen personen ble registrert i Sverige. 

Norske flyktninger oppstilt foran Kjesäter slott.