Sovjetarmeens uniformer

Blant papirene til journalist Eirik Sundvor i Riksarkivet ligger en beskrivelse med tegninger av Sovjet-armeens uniformer. Arkivet er fra tiden han var Statens informasjonskontors representant i Finnmark.

Eirik Sundvor var født i Bergen den 25. oktober 1902, utdannet seg som journalist og i 1924 begynte å jobbe for bladet Nidaros. I 1935 reiste han til Sovjetunionen og dokumenterte dagliglivet der.

Under krigen flyktet han til England og var redaksjonssekretær i Norsk Tidend. Der lærte han seg russisk. Høsten 1944 ble han sent med oberst Arne Dahl til Finnmark og ble utnevnt som representant for Statens informasjonskontor.

I Finnmark utga Eirik Sundvor Øst-Finnmarken, en ukentlig bulletin, og rapporterte til Statens informasjonskontor om situasjonen i området. I tillegg oversatt han fra russisk til norsk og stiftet godt bekjentskap med kaptein Igor Djakonov, russernes tolk i Kirkenes.

Det er uklart om han selv lagde beskrivelsen av uniformene og til hvilket formål  – om beskrivelsen var ment for den norske administrasjonen, for lokalbefolkningen eller om den hørte til hans planer å bli krigskorrespondent i den fjerne østen som dette telegrammet viser:

Telegram, dater 9.8. 1945 til kaptein Djakonov. Hva er mulighetene å bli norsk krigskorrespondent i det fjerne Østen? Sundvor