Michelet, hjemmefronten og jødene

 
Fredrik Fagertun følger opp debatten om Marte Michelets omdiskuterte bok Hva visste hjemmefronten?: Holocaust i Norge: varslene, unnvikelsene, hemmeligholdet med en kronikk i avisa Nordlys 17. januar 2019. I kronikken understrekker han at kilder må brukes forsiktig og påpeker viktigheten å ta opp og skape debatt om tabuiserte, føllsomme og ubehagelige temaer.