Ressurser om Holocaust i Norge

I forbindelse med debatten om Marte Michelets bok  Hva visste hjemmefronten?  og Fredrik Fagertuns kronikk Michelet, hjemmefronten og jødene er det flere publikasjoner som kan være relevante: 

HL-sentret har utgitt heftet  “Kva visste Nasjonal Samling om Holocaust?”  (2012).  I boka  utforsker Øystein Hetland hva NS medlemmene visste om jødeutryddelsene. Var NS medlemmene klare over hva som ventet de norske jødene som ble deportert. Hadde de forstått hva som ventet de deporterte? 

 

 


I 2017 kom ut boka Holocaust i Norge: registrering, deportasjon, tilintetgjørelse skrevet av Bjarne Bruland, den første bredt anlagte, forskningsbaserte boka om Holocaust i Norge.

Boka gir svar på spørsmål om hva som utløste aksjonen mot jødene i Norge? Hvordan samarbeidet okkupantene og de norske kollaboratørene under aksjonen? Hvorfor ble så mange som 53 prosent av de registrerte jødene i Norge deportert? På den annen side: Hvem hjalp jødene som forsøkte å komme seg unna?

Bjarne Bruland som er tilknyttet Jødisk Museum i Trondheim  har også publisert om temaet på engelsk og er medforfatter av artikkelen  “The Norwegian Holocaust: changing views and representations” Scandinavian Journal of History.