Jødeaksjonene våren 1942 – digitalisert arkiv

 

Riksarkivet har digitalisert materiale fra jødeaksjonene våren 1942.   Da ble jødene registrert og i de digitaliserte  spørreskjemaene  finner man personlig informasjon som addresse, sivil tilstand, og familiesituasjon, yrke, religiøs  tilhørighet, militær utdannelse  og medlemskap i ulike foreninger.
 
 
 
Referanse til arkivet: 
Arkivinstitusjoner: Riksarkivet
Serie: Ga – Jødeaksjoner