Arbeidsseminar for bind 3. “Evakuering og frigjøring”, 18-19. mars 2019

Den 18. og 19. mars arrangerte prosjektet “Den andre verdenskrigen i nord”   et arbeidsseminar for bidragsyterne til bind 3 “Evakuering og frigjøring”.  Bindet dekker perioden fra sommeren 1944. Ti manuskripter ble presentert. Temaene varierte mellom krigshandlinger, tvangsevakueringa, krigsfangernes situasjon, landsvioppgjøret og NS-oppslutninga i Nord-Norge, gjenreisinga og minnepolitikk. Diskusjonene var lærerike og nyttige, stemningen – hyggelig.

Deltakere: Stian Bones, Fredrik Fagertun, Bjørg Evjen, Ingunn Elstad,  Wilhelm Jørn Karlsen, Joakim Aalmen Markussen, Einar Niemi, Marianne Neerland Soleim,  Heidi Stenvold, Hallvard Tjelmeland, Palle Ydstebø, og Petia Mankova

Redaktør for bindet er professor Stian Bones.