Research Seminars

Spring term, 2013

22.02. Susann Funderud Skogvang, UiT: Samerett – en presentasjon av faget og forskergruppen for same- og urfolksrett

Samisk kultur er mye mer enn reindrift, og samerett er uendelig mye mer enn spørsmålet om retten til land og vann. All norsk rett kan i prinsippet være samerett: I barnevernretten reises spørsmål om samiske barnevernsbarns rett til språk og kultur, i tingsretten reises spørsmål om samisk bruk kan danne grunnlag for erverv av private rettigheter, i immaterialretten reises spørsmål om en reineier kan få mønsterbeskyttelse for sitt reinmerke, og om man kan ha opphavsrett til en joik. I min presentasjon vil jeg fokusere på hva samerett er, begrunnelsen for samiske rettigheter og særlige metodeutfordringer i faget samerett. Jeg vil også kort presentere arbeidet til forskergruppen for same- og urfolksrett.

Fall term, 2012
21.09. Yulian Konstantinov, UiT, and Trond Thuen, UiT: The insider point of view in development projects in North West Russia. (InPoint)
28.09. Terhi Vuojala-Magga:
Global Changes and Sami reindeer herding in Finnish Sapmi
26.10. Bjørn Bjerkli, UiT:
Lokale reaksjoner på Finnmarkskommisjonen
05.11.Keyan Tomaselli, University og Kwazulu-Natal: 
Rethinking Indigeneity.
16.11. Vladislava Vadimova Kirilova, University of Uppsala:
Transnational Ethnic Formations, European Liberal Multiculturalism and Russian Narratives about Indigenous Separatism.
23.11. Jon Schackt:

 

Spring term, 2012

 27. 01. Yulian Konstantinov, UiT: “Recent ideological ‘poetics’ in Russia and grassroot practices: a look from Lovozero District, Murmansk Region”

10. 02. Velina Ninkova, UiT: “Does education make a difference? Subsistence, employment and the role of education for the San in the Omaheke Region, Namibia and Ghanzi District, Botswana” (Presentation of a PhD Project)

17. 02. Jorun Ramstad is organizing screening of Secrets of the Tribe

24. 02. Bjarge Schwenke Fors, UiT, “Border tourism in the Russian-Norwegian Borderland”

02. 03. Jennifer Hays, UiT/EHESS, “Strategic uses of indigenous rights: Self-determination, conservation, and development in Namibia”

09. 03. Marius Warg Næss, PhD, CICERO, “Pastoral decision‐making – evolutionary and game‐theoretical approaches”

16. 03. Vladislava Vladimirova, UiT/Max Planck Institut.
“Citizenship and Morality in the North: The Play of Representations in Russian Sápmi social and political life”

23. 03. Gaute Svensson, UiT: “Common sense in angling isn’t necessarily common – Angling tourism and potential conflicts”

11.05. Rane Willerslev, Prof. and Director, Museum of Cultural History, University of Oslo: “The New as Always the Same: a Critical Perspective on Yukaghir Hunting Adaptations to Climate Change”

25. 05. Jorun Ramstad, UiT: Urfolksmedia – et inntak til mediefeltet og medieantropologi