En ihanaa-feiring av næringslivsmentor Inger Birkelund

Bente Haug, leder på Institutt for reiseliv og nordlige studier, åpnet Birkelund-seminaret i Alta.

Næringslivsmentor og gründer Inger Birkelund var hovedpersonen i et vellykket seminar om fortellinger som utgangspunkt for reiselivsopplevelser og destinasjonsutvikling.

Inger Birkelunds bidrag inn i IMMKven har selvsagt vært viktig for forskningsprosjektet, men ut over dette har hun etter hvert kommet til å bli en sentral ressurs også for det øvrige fagmiljøet på Institutt for reiseliv og nordlige studier her på UiT Norges arktiske universitet. Instituttet er nå inne i sin andre periode med Inger Birkelund som tilknyttet næringslivsmentor.

I den forbindelse arrangerte forskningsgruppa  Narrating the Postcolonial North:Travel, Writing, Performance ved Institutt for reiseliv og nordlige studier et eget Inger Birkelund-seminar den 6. september i Alta.

På seminaret, som hadde tittelen «Fortellinger som utgangspunkt for reiselivsopplevelser og destinasjonsutvikling», ble det delt erfaringer med næringslivsmentorordningen, og Birkelund selv satte fokus på fortellinger som utgangspunkt for reiselivsopplevelser og destinasjonsutvikling.

Publikum fikk også høre fra Bente Haug, leder ved Institutt for reiseliv og nordlige studier og Stein R. Mathisen og Per Kåre Jakobsen om de erfaringene instituttet har fra samarbeid med Inger Birkelund som mentor fra næringslivet.

Birkelund, som var seminarets hovedperson, fortalte gripende om etableringen av Ihana! as i 2011, og hvordan hun bestemte seg for navnet «Ihana!» (som er kvensk og betyr «fantastisk! herlig!») Birkelund forklarte hvordan fortellinger har vært helt gjennomgripende i bedriftens forretningsmodell, både i overordnet strategi og markedsføring, og som verktøy for prosjektutvikling og produksjon av opplevelser.

Professor Stein R. Mathisen fortalte om samarbeidet med Inger Birkelund.

Hun viste også filmklipp fra landsbyspelet Kyläpeli, som i 2019 for tredje gang presenterer en helaften med kvensk kultur og språk med den fantastiske Reisadalnaturen som bakteppe.

Birkelund hadde invitert med seg professor Tove I. Dahl fra UiT Norges arktiske universitet, som holdt et innlegg med tittelen «De psykologiske ingrediensene i fortellingenes lim,» hvor hun tok utgangspunkt i spørsmål om hvordan ideer limes sammen til levende historier, og hvordan de samme prinsippene kan brukes for å binde sammen og levendegjøre en hel region.

Dahl snakket her særlig om INTERREG-prosjektet «Our Stories– the business of using storytelling to draw people in» som hun har bidratt til å utviklet i samarbeid med Ihana! På Arctic Award 2019, fikk dette prosjektet nylig en prestisjetung pris i kategorien Arctic Entrepreneurial Spirit.

I løpet av seminaret fikk publikum innblikk i hvorfor Institutt for reiseliv og nordlige studier er så glade for samarbeidet med næringslivsmentor og gründer Inger Birkelund. For IMMKven ble det igjen bekreftet hvor viktig det er å forstå betydningen av kvenske kulturuttrykk som del av kultur- og reiselivsprodukter og opplevelser.

Inger Birkelunds forteller- og formidlingskraft kom tydelig fram på seminaret i Alta.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.