Kulturarv i familie, museum og kulturindustri som tema på konferansen «Hjem»

Med utgangspunkt i IMMKven-prosjektet og andre pågående forskningsprosjekter i forskningsgruppa Narrating the Postcolonial North: Travel, Writing, Performance inviterer vi bidrag med relevans for temaet kulturarv som «hjem» i familie, museum og kulturindustri.

Frist for innsending av abstract er 31.januar. Konferansen arrangeres 7.-8.mai i Bergen.

I dette panelet, med tittelen «Kulturarv som «hjem» i familie, museum og kulturindustri», ønsker vi å utforske hvilken betydning kulturarv spiller for identitetsprosesser som finner sted i familier, museer og kulturindustri.

Innenfor familier blir den materielle og immaterielle kulturarven knyttet til minner og relasjoner på et personlig plan, mens museer ofte forvalter kulturarven i tråd med samfunnsmessige og faglige hensyn. I kulturindustri kommersialiseres uttrykket i møter med gjester, publikum eller ‘de andre’.

Kan kulturarven materialiseres som et sted ‘å høre til’, et «hjem», der man vender tilbake til ideer om fortiden eller steder som symboliserer fortiden?

Hvilke særpreg får de ulike kontekstene kulturarven opptrer i, hva er eventuelt sammenhengene mellom dem?

Panelet inviterer bidrag som kan øke forståelsen av hvordan kulturarv uttrykkes og endres gjennom tilbakevending og mobilitet.

Vi håper på mange bidrag som kan bidra til spennende diskusjoner om disse temaene.

Panelet er en del av konferansen «Hjem», som arrangeres ved Universitetet i Bergen 7-8. mai 2020.

Denne konferansen er et nasjonalt arrangement for kulturforskere, kulturvitere, kulturhistorikere, etnologer, folklorister og museologer ved norske universitet og høgskoler, og ansatte i kulturarvs- og museumssektoren som driver forskning og faglig arbeid.

Les mer om konferansen «Hjem».

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.