Author Archives: tkv015

Onnea kväänikansan päiväle! Til lykke med Kvenfolkets dag!

16.mars 1984 markerte starten på kvensk organisering da den første kvenske organisasjonen ble stiftet i Børselv. Det er denne hendelsen som har dannet utgangspunktet for feiringen av Kvenfolkets dag. Ved UiT norges arktiske universitet vaier kvenflagget i vinden i dag … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kvensk kulturarv i Koronaens tid

Da kvenprosjektet IMMKven først ble skissert, var det ut fra et ønske om å finne ut mer om de prosessene som allerede var i gang rundt aktiviseringen og framvisningen av en kvensk kulturarv i samtiden. Hva skjer nå? Kvensk kulturarv … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kvensk kulturarv i Koronaens tid

Flagging av kulturarv?

Den 16.mars – på Kvenfolkets dag – kommer kvenflagget til å heises på en rekke flaggstenger i hele Norge. Hva betyr dette? Flagg forbindes oftest med nasjonalstaters flagg. Derfor er bruken av slike nasjonalstatlige symboler regulert av strenge regler, og … Continue reading

Posted in Uncategorized | 10 Comments

Kulturarv i familie, museum og kulturindustri som tema på konferansen «Hjem»

Med utgangspunkt i IMMKven-prosjektet og andre pågående forskningsprosjekter i forskningsgruppa Narrating the Postcolonial North: Travel, Writing, Performance inviterer vi bidrag med relevans for temaet kulturarv som «hjem» i familie, museum og kulturindustri. Frist for innsending av abstract er 31.januar. Konferansen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kulturarv i familie, museum og kulturindustri som tema på konferansen «Hjem»

En ihanaa-feiring av næringslivsmentor Inger Birkelund

Næringslivsmentor og gründer Inger Birkelund var hovedpersonen i et vellykket seminar om fortellinger som utgangspunkt for reiselivsopplevelser og destinasjonsutvikling. Inger Birkelunds bidrag inn i IMMKven har selvsagt vært viktig for forskningsprosjektet, men ut over dette har hun etter hvert kommet … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on En ihanaa-feiring av næringslivsmentor Inger Birkelund

En smakebit fra Isä og Aftenstjernen

Her er et lite glimt inn i et mangeårige filmprosjekt der IMMKven-Kristins sønn Iver er så heldig – han synes også stort sett det – å lære kvensk fra sin bestefar Egil Sundelin. Kristin har med Fenris Film som medprodusenter … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on En smakebit fra Isä og Aftenstjernen

Utfordringer rundt formidling av forskning

Det pågår en interessant debatt om den nyåpnete utstillingen «FOLK – fra rasetyper til DNA sekvenser» ved Norsk Teknisk Museum i Oslo. Denne utstillingen er bl.a. finansiert av Forskningsrådet og bygger på et 4-årig forskningsprosjekt som i likhet med IMMkven-prosjektet … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Utfordringer rundt formidling av forskning

Forskere bidrar i minifestivalen “Lyden av Skallelv”

Forskere fra IMMKven-prosjektet bidrar i ny minifestival som har fått støtte fra KMD. Skallelv bygdelag planlegger en todagers minifestival i kvenbygda Kallijoki/Skallelv i begynnelsen av august i 2019. Festivalen dreier seg om kulturell- og språklig revitalisering for barn, unge og … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Forskere bidrar i minifestivalen “Lyden av Skallelv”

IMMKven-forskning på vandreutstilling

IMMKven skal lage en vandreutstilling som arena for dialog om, og formidling av, forskningen som gjøres i prosjektet. Nå har Forskningsrådets SAMKUL-program innvilget økonomisk støtte til vandreutstillingsideen. IMMKven-prosjektet planlegger ei utstilling som kan gjøre folk nysgjerrige på det kvenske og … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on IMMKven-forskning på vandreutstilling

Hvor er det kvenske på Storslett?

Det er blitt skrevet mye om hvordan ulike etniske grupper setter sitt preg på storbyer. Mange har kanskje besøkt Little Italy eller China Town i en eller annen by? Dette er områder hvor beboere med en italiensk eller kinesisk bakgrunn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hvor er det kvenske på Storslett?