VYBINO-prosjektet

Hvorfor synes mange av oss at det vanskelig med kropp og mat, mens andre ikke?  

Kan tankene du har om din egen kropp påvirke hvor lett du kjenner at du fryser?  

Hvordan føles det å være i din kropp, og hva har det å gjøre med det du ser i speilet? 

Hvordan bør vi egentlig forstå “kroppsbilde”? 

Slike spørsmål gjorde at forskere ved UiT – Norges Arktiske Universitet og Northumbria University gikk i sammen for å lage forskningsprosjektet VYBINO. VYBINO står for Viewing Your Body from the Inside and Out, altså å Se kroppen din fra innsiden ut.  

Dette er fordi vi forsker på sammenhengen mellom: 

  • Hva vi synes om kroppen vår
  • Hvordan vi ser kroppen vår i speilet
  • Hvor godt vi har det med oss selv
  • Hvor godt vi greier å kjenne på og forstå signalene vi får fra kroppen vår (indre sans) 

Altså forsker vi på hvordan vi ser kroppen vår fra innsiden (hva vi synes om kroppen vår + indre sans + psykisk helse) og utsiden (hva vi ser i speilet). Dette vil vi undersøke for å bedre forstå kroppsbilde i de av oss både med og uten en spiseforstyrrelse.

Derfor inviterer vi spent kvinner og jenter over 16 år som forstår norsk til å delta i den første nettbaserte undersøkelsen til VYBINO. Deltakere fyller ut et spørreskjema med spørsmål og bilder på egen laptop/datamaskin. Man kan velge om man vil delta fra en til seks ganger. Takk for interessen!

Delta her

Følg oss også på:
Facebook
Instagram