Om prosjektet

Hvorfor har mange kvinner et vanskelig forhold til kropp og mat? Hva er sammenhengen mellom hvordan man ser sin egen kropp og spiseforstyrrelser? Oppleves kroppens signaler om for eksempel sult forskjellig, og hva påvirker opplevelsen?

I dette prosjektet undersøker vi sammenhengen mellom kvinners kroppsbilde, BMI og indre sans. Indre sans (interoceptive awareness) er evnen til å oppfatte, forstå og respondere på signaler kroppen gir om sin indre tilstand.

Norske jenter og kvinner over 16 år inviteres til å delta studien som gjennomføres online. Deltakere fyller ut et spørreskjema med spørsmål og bilder. Man kan velge om man vil delta fra en til seks ganger.

Prosjektet er et samarbeid mellom forskere på UiT Norges arktiske universitet og Northumbria University.

Delta her