FAQ

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan delta i undersøkelsen? Denne gangen er det jenter og kvinner fra 16 år opp til 65 år som forstår norsk som kan delta. Vi ønsker å gjøre forskning som er relevant for alle kvinner, så vi ønsker så mye variasjon som mulig. Du kan derfor delta selv om du har en fysisk eller psykisk sykdom/tilstand/utviklingsforstyrrelse.

Kan man trekke seg hvis man først har meldt seg? Ja. Å delta i forskning er frivillig og du kan trekke deg når som helst. Hvis du ønsker at informasjon om deg slettes, kontakter du prosjektgruppen.

Er det noen fordeler med å delta? Først og fremst bidrar du til ny kunnskap om kvinnehelse, og du får muligheten til å reflektere over ditt forhold til din egen kropp på en helt ny måte. Deltakere er også med i en trekning av gavekort som takk for bidraget til forskningen.

Vil noen se på akkurat mine svar i undersøkelsen? VYBINO-prosjektet undersøker sammenhenger “på gruppenivå”. Dette betyr at vi ikke ser på svarene fra en-og-en deltaker.

Hva er det slags spørsmål i spørreskjemaet? Du vil bli bedt om å svare på spørsmål om ditt forhold til kropp og mat, hvordan du opplever kroppen din, din psykiske helse, vekt og høyde.

Hvor lang tid tar det å fylle ut spørreskjemaet? Det tar ca. 20 minutter.