Hvem er vi?

VYBINO-teamet

VYBINO er et samarbeidsprosjekt mellom UiT – Norges Arktiske Universitet og Northumbria University i Newcastle. Teamet består av forskere og klinikere fra Forskningsgruppe i klinisk psykologi ved Institutt for psykologi og fra Body Image and Eating Disorder Research Group.

Prosjektets referansegruppe har medlemmer fra Regionalt senter for spiseforstyrrelser ved Nordlandssykehuset og ROS – Rådgivning om Spiseforstyrrelser Troms og Finnmark.

Under er en liten oversikt over hovedmedlemmene våre fra hvert universitet, med litt av vår tidligere forskning.

UiT – Norges Arktiske Universitet

Kjersti Lillevoll

Prosjektleder

K.R.L. er utdannet klinisk psykolog og jobber som førsteamanuensis ved Institutt for psykologi, UiT – Norges arktiske universitet. Hun underviser på profesjonsstudiet i psykologi og har sine forskningsinteresser i krysningspunktet psykisk og somatisk helse. Se https://uit.no/ansatte/kjersti.lillevoll. Hun har publisert forskning om blant annet:

Lise Gulli Brokjøb

Prosjektdeltaker

L.G.B er profesjons- og forskerlinjestudent i psykologi på UiT, og har en tidligere psykologigrad fra Northumbria University. Forskningsinteressene hennes inkluderer psykisk helse, kroppsbilde, og samspillet mellom kropp og sinn. Eksempler på den tidligere forskningen hennes er publikasjoner om:

Northumbria University

Katri K. Cornelissen

Prosjektdeltaker

K. K. C. er seniorforsker, underviser, samt direktør for transnasjonal utdanning på instituttet for psykologi ved Northumbria University. Hun er også utdannet psykolog med erfaring i behandling av spiseforstyrrelser. Forskningsinteressene hennes inkluderer kroppsbilde, klinisk psykologi, spiseforstyrrelser, og metodikk for å måle visuelle kroppsbildeforstyrrelser. Hun har publisert forskning om blant annet:

Piers L. Cornelissen

Prosjektdeltaker

P.L.C er professor og styreleder i kognitiv nevrovitenskap på Institutt for Psykologi på Northumbria University. Han har utdanning som lege fra at St Thomas’s Hospital. Forskningsinteressene hans inkluderer kroppsbilde i personer med og uten en spiseforstyrrelse, måling av kroppsbildeforstyrrelser, og nevrologisk forskning på visuell språkforståelse og dysleksi. Han har publisert forskning om blant annet: