Hudkreft

Veierød M B, Adami H O, Lund E, Armstrong B K, Weiderpass E: Eksponering for sol og solarium og risiko for hudkreft: effekt av alder, pigmentkarakteristika og føflekker (2010)
Få prospektive studier har analysert sammenhengen mellom hudkreft og UV-stråling fra ekte og kunstig sollys. Denne studien undersøker disse mulige sammenhengene blant deltakere i Kvinner, Livsstil og Helse, ved å spesifikt undersøke assosierte faktorer som alder, hudtype og føflekker. Utvalget inkluderte kvinner i alderen 30 til 50 år ved rekruttering i 1991/1992, der informasjon om personlige karakteristika og eksponering for sol og solarium i tiår av livet ble samlet ved bruk av spørreskjema. Blant 106.366 kvinner med komplett oppfølging ut 2005, ble det diagnostisert 412 tilfeller av hudkreft. Hvilken hårfarge kvinnene hadde, og store asymmetriske føflekker på bena var sterkt forbundet med risiko for hudkreft, og risikoen økte fra mørkt hår til blondt, med høyest risiko for hudkreft blant rødhårede kvinner. Risiko for hudkreft økte også med frekvens av solbrenthet og solferier i de tre første tiårene, og bruk av solarium i alderen 30-39 og 40-49 år.
Sun and solarium exposure and melanoma risk: effects of age, pigmentary characteristics, and nevi. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010 Jan;19(1):111-20.