Kontakt

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, kontakt:

Bente A. Augdal
Ledende forskningstekniker
E-post: bente.augdal@uit.no
Telefon: 776 46 638


Institutt for samfunnsmedisin
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø