P-piller

P-piller kom på markedet i 1960-årene og gav kvinner en unik kontroll over egen fertilitet. Men p-piller kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom, for eksempel blodpropp og brystkreft. Med p-piller menes som regel kombinasjonspreparater som inneholder kvinnelige kjønnshormoner (østrogen og progesteronforbindelser), mens rene progesteronliknende preparater går under betegnelsen minipille.

Kumle M, Alsaker E, Lund E: Bruk av p-piller og risiko for kreft, en kohortstudie (2003)
Det har vært rapportert at bruk av p-piller kan gi en svak økt risiko for brystkreft. Studiens hensikt var å undersøke om det var noen sammenheng mellom bruk av hormonelle prevensjonsmidler og utvikling av brystkreft i Norge og Sverige, og data ble hentet fra  Kvinner, Livsstil og Helse. I løpet av oppfølgingsperioden fikk 1008 av de 106 844 kvinnene som inngikk i analysen brystkreft. En økt risiko for brystkreft ble observert blant kvinner som var tidligere eller nåværende brukere av p-piller uansett type ved første måling, og bruk av kombinasjonspreparater eller rene progestinpreparater viste samme grad av økt risiko.  Langtidsbrukere hadde høyere risiko for brystkreft enn ikke-brukere.
Use of oral contraceptives and risk of cancer, a cohort study. Tidsskr.Nor Laegeforen. 2003;123(12):1653-6.

Dumeaux V, Alsaker E, Lund E: Brystkreft og spesifikke typer p-piller: en stor norsk kohortstudie (2003)
Formålet med studien var å undersøke om risiko for brystkreft ved p-pillebruk varierte med hvilken type østrogen og progestin det var i p-pillene. I analysen inngikk 96 362 kvinner (30-70 år) fra Kvinner og kreftstudien som mellom 1991-97 besvarte spørreskjema om p-pillebruk og forhold knyttet til forplantning og menstruasjon samt livsstil. Blant disse fikk 851 brystkreft. Resultatene viste at risiko for brystkreft økt med 25 % hos de som hadde brukt p-piller og risiko økte ved langtidsbruk, særlig for andregenerasjons p-piller. Risiko økte også ved økende totaldose av progestinet levonorgestrel, men resultatene fra andre progestiner ga ikke noe klart svar. Studien konkluderte med at den økte risiko for brystkreft knyttet til bruk av p-piller i all hovedsak synes å skyldes østrogenkomponenten i p-pillene.
Breast cancer and specific types of oral contraceptives: a large Norwegian cohort study. Int J Cancer. 2003 Jul 20;105(6):844-50.