Personvern og etikk

Personvern

Et viktig hensyn innenfor epidemiologisk forskning er fortroligheten av den personlige informasjonen som innhentes. I samarbeid med Statistisk Sentralbyrå og Datatilsynet har vi kommet fram til følgende prosedyre:

• Tilfeldige utvalg av kvinner blir trukket fra det norske folkeregistret basert på personnummer, navn og adresse.
• Hver person får tildelt et serienummer i utvalgsmappa. Når navn og adresse blir trykket på invitasjonsbrevet og konvolutten blir personnummeret utelatt.
• Spørreskjemaet som følger med invitasjonsbrevet inneholder ingen informasjon om navn og adresse, bare serienummeret.
• Spørreskjemaet blir returnert til Institutt for Samfunnsmedisin. Alle ved Institutt for Samfunnsmedisin har taushetsplikt.

Datatilsynet har gitt all nødvendig konsesjon for lagring av de nødvendige data.

Etikk

Den regionale etiske komiteen for Nord-Norge har godkjent alle analyser, inklusive blodprøver.