Tidslinje


Den første utsendelsen av spørreskjema va i 1991, og har siden blitt sendt ut med jevne mellomrom, som vist i figuren over.