Vitamin D

Edvardsen K, Veierød MB, Brustad M, Braaten T, Engelsen O, Lund E: Vitamin D-effektiv UV-stråling, Vitamin D fra kosten og risiko for brystkreft (2011)
Vitamin D spiller en viktig rolle i kalsium- og fosforomsetningen i kroppen. Tidligere forskning viser at Vitamin D også virker beskyttende mot enkelte krefttyper. Vi studerte ultrafiolett (UV) lys som gir Vitamin D-produksjon i huden, vitamin D fra kosten, ferier i solrike strøk, bruk av solarium, hyppighet av solbrenthet og risiko for brystkreft blant et utvalg av Kvinner og Kreft-deltakere. I de statistiske analysene ble det tatt høyde for alder, høyde, BMI, baseline menopausal status, bruk av hormonterapi, p-piller, alkohol, mors historie angående brystkreft, mammografi og antall barnefødsler. Disse faktorene kunne alle tenkes å ha innvirkning på resultatene. Ved kobling til det nasjonale kreftregisteret ble det identifisert 948 nye tilfeller av brystkreft gjennom 8.5 års oppfølging. Det var ingen signifikante sammenhenger mellom UV-lys, inntak av Vitamin D, solferier, solarium eller solbrenthet, og brystkreft.
Vitamin D-effective solar UV radiation, dietary Vitamin D and breast cancer risk. Int J Cancer. 2011 Mar 15;128(6):1425-33.