Home

Inntrykk fra E-Mobility Integration Symposium i Stockholm 15. oktober

I oktober i år deltok jeg på endags-konferansen E-Mobility Integration Symposium ved KTH i Stockholm. Dette var den andre utgaven av arrangementet, som er en del av Grid Integration Week. De kommende dagene i samme uke ble det arrangert Solar Integration Workshop og Wind Integration Workshop. Disse arrangementene er mer veletablerte og trakk flere deltakere, Read More

Poster på ARC dagen

På den offisielle opninga av ARC senteret (Arctic Centre for Sustainable Energy and Greenhouse Gas Management), deltok prosjektet med ein poster. Last ned posteren her: ARC poster – Charging technology

Lading og landstraum, to sider av same sak?

Før elektrisk framdrift av skip, der dieseltanken er bytta ut med batteri, har det vert vanlig med landstraum. Når eit skip ligg til kai over lengre tid, kan energien forsynast frå land og dieselmotorar og generatorar på skipet kan stengast ned. Dette er gunstig både for å redusera drivstoffutgifer og redusera støy til omgivnadane. For større Read More

Oppstart av prosjektet

Prosjektet er no offisielt i gang, etter oppstartsmøte i dag, 27. august. Det blir publisert artiklar på nettsida fortløpande etter som prosjektet går framover, der prosjektet skal vera avslutta innan 1. juli 2019. Fylgj med framover, eller ta kontakt med ein av prosjektdeltakarane om de har spørsmål eller kommentarar til temaet.