Archive

Ny modellbåt for test av ladeløysingar

Det er gjort innkjøp av ei ny ferdigbygd modellbåt at typen AquaCraft Rescue 17 Fireboat RTR. Båten som har ei lengde på 96,7 cm er ferdig utstyrt med motordrift, ror, brannpumpe og fjernstyring. Båten blir ei plattform for testing av ulike ladeløysingar, med vekt på småskala trådlaus lading. Det gir eit meir visuell og utfordrande Read More

Ladeteknologi på Peter F. Hjort seminaret

Det årlige Peter F. Hjort seminaret vart haldt i Tromsø 21. mars 2019, som ein møteplass mellom næringsliv og akademia. Etter ein felles del, vart det delt i arbeidsgrupper, der siste nytt frå ladeteknologiprosjektet vart presentert under “B: Det fornybare Nord-Norge: teknologi og energi”, saman med innlegg frå Troms Kraft, Lokalstyre Svalbard, ABB og Tromsø Read More