Seksuell trakassering

Er du ansatt ved UIT – Norges Arktiske Universitet kan du få råd og støtte fra:

………

Er du student ved UIT –  Norges Arktiske Universitet kan du henvende deg til:

…………….

Blir du trakassert – gjør slik:

  • Si ifra! Konfronter personen direkte!
  • His du synes det er vanskelig å si ifra muntlig, skriv et brev til vedkommende og fortell hvordan du opplevde situasjonen
  • Snakk med din nærmeste leder, kursansvarlig eller lærer.
  • Fortell noen du stoler på om situasjonen.
  • Undersøk om det er flere på arbeidsplassen som har opplevd det samme. Det er ganske vanlig at samme person trakasserer flere.

This post is also available in: English