Læstadianismeforskeren Kåre Svebak. Nye tekster.

Skibotn bedehus.
Det sentrale samlingspunkt for Lyngen-læstadianerne
Foto: Roald E. Kristiansen

LaBo-prosjektet har i lang tid hatt kontakt med læstadianismeforskeren Kåre Svebak. Vi har i samråd med ham fått lov å publisere fire nye arbeider fra hans hånd. Tekstene (to artikler og to bøker) vil inngå i LaBo og LLLOnlines tekstsamlingsressurs. Vi er svært glade for å kunne presentere dem her:

Svebak; Læstadianernes tro og lære. 1934-redegjørelsen

Svebak; Tradisjonsanalyse

Svebak; Folk i nord møtte prester fra sør

Svebak, Vekkelse- kristentroens begrunnelse

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Læstadianisme bokprosjekt (LaBo)

Læstadianisme bokprosjekt (LaBo) er et toårig forskningsprosjekt finansiert av Tromsø forskningsstiftelse. Forskere i prosjektet er professor Bengt-Ove Andreassen, førsteamanuensis Roald E. Kristiansen og førsteamanuensis Rolf Inge Larsen. Sistnevnte er leder.

I prosjektbeskrivelsen står det at læstadianisme er en fellesbetegnelse for kristne grupperinger som knytter sitt opphav til vekkelsene rundt den svenske presten Lars Levi Læstadius (1800–1861). Vekkelsen og dens resultat er en av de betydeligste religiøse og kulturelle impulser på Nordkalotten de siste 170 årene. Læstadianismen hadde og har stort innpass blant minoritetene i de nordlige områdene av Norge. I motsetning til læstadianerne i Finland, har læstadianerne i Norge ikke hatt en organisasjonsstruktur med formelt medlemskap, men de har knyttet sin tilhørighet til bedehus og utvalgte predikanter. Læstadianismen kan karakteriseres som en kristen konservativ bevegelse, men som i alle sosiale grupper kan man se at andre faktorer har en viss betydning, som for eksempel etnisitet og geografi. LaBo-prosjektet ønsker å lage en samlet fremstilling av læstadianismens oppkomst og tilstedeværelse i Norge. Gjennom å undersøke hvordan den læstadianske vekkelse i møtepunktet mellom samfunn, kultur og religion har vokst og bredt seg ut over store deler av landsdelen kan vi trolig samtidig si noe om bevegelsens innflytelse i samfunnet. Foruten å skrive en bok om læstadianismen i Norge, ønsker vi å publisere vitenskapelige artikler og delta på faglige konferanser som er relevante for bokprosjektet. Boken skrives på norsk, men det er ønskelig med oversettelser på samisk, kvensk og engelsk ved prosjektets slutt der målet er å publisere bøkene både i trykt utgave og i Open Access. Vi søker å synliggjøre forskningen digitalt i samarbeid LLL Online-prosjektet ved UiT.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

LLL Online is now a research network

The “research group” LLL Online is now the research network LLL Online, including the LaBo Project.

LLL Online is now research network focusing on developing didactic tools for the schools in Finland, Sweden, Norway and Russia. It could be these headlines: climate (connected to LLL’s daily observations over 15 years and the field of botany), language (kvensk/meänkieli, lule- and nothern saami language and perhaps latin) and culture (ethnicity, religious identity and its sociopolitical aspects). Under this umbrella it will be possible to develop research projects that relates to the scientific fields of Lars Levi Læstadius. LaBo (Læstadiansime Bokprosjekt) is such project that now also will inform of their activity on our blog.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Laestadius and Laestadianism in The Contested Field of Cultural Heritage

Associate professor Anne Heith has published a book on Laestadius and Laestadianism in Saami and Tornedalean texts:

Posted in Uncategorized | Leave a comment

LLL Online in Aalborg

LLL Online sessions at The 29th Congress of Nordic Historians:

Lars Levi Læstadius – en reformator i den nordlige ødemarken

Lis Mari Hjortfors, Roald E. Kristiansen, Hannu Mustakallio, Kosti Joensuu and Rolf Inge Larsen (Photo: Siv Rasmussen).

Associate professor Rolf Inge Larsen, Tromsø:

Læstadius og «de hundre talenters forbandelse» (read pdf )

PhD/Researcher Kosti Joensuu, Rovaniemi:

Vitalist psychology and philosophy of religion in Laestadius’ thought

Summary: There is a strong emphasis on the significance of pre-reflective and pre-cognitive life of human being in Lars Levi Laestadius’ (1800-1861) philosophical theology. This experiential-existential emphasis is theoretically based on physiological medicine of enlightenment and its theological roots are in pietistic religiosity and Luther’s anti-philosophy. In this context I will question the nature of Laestadius’ critique of metaphysics and rationalism and the way how it paves a way for the later despise of intellectual rationalizations of living faith within northern pietism.

Professor Hannu Mustakallio, Joensuu:

Reformerna i den finska stiftsförvaltningen och hotet från laestadianismen i nordkalotten under senare hälften av 1800-talet (read pdf)

PhD Student/Researcher Lis-Mari Hjortfors, Umeå:

Laestadianismens betydelse för samernas liv, religiositet och identitet  i lulesamiskt område

Summary: Lars Levi Laestadius som grundade rörelsen var same och höll predikningar på samiska. Församlingen återfinns i både Sverige och Norge och har medlemmar även i Finland och USA. När koloniseringen och kristnandet av samerna inleddes var det många lulesamer som hittade en plats i laestadianismen för att bevara sin kulturella och språkliga identitet.

Associate professor Roald E. Kristiansen, Tromsø:

The Sacred Geography of Firstborn Laestadianism

Summary: Within a couple of decades after its beginning in 1845, the Laestadian movement had established numerous congregations not only in northern Sweden, Finland and Norway, be also in North America. Internal tensions, however, caused a split in which the movement at the end of the 19th century, resulting in an Eastern and a Western branch. The identity of the Western branch was based on a view of the congregations, which emphasized the need for submitting to the religious authority of the Lappland leadership. The concept of “Lappland” thus took on a religious significance, which became the hallmark of the Western Laestadian group, also known as the Firstborns.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kosti Joensuu to defend his doctoral thesis on Lars Levi Laestadius’ philosophy

Kosti Joensuu is defending his doctoral thesis The Physical, Moral and Spiritual: A study of Vitalist Psychology and the Philosophy of Religion of Lars Levi Laestadius tomorrow, December 9. We wish him all the best!

The thesis is available for sale here. A short interview with Joensuu can be found here.

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Lars-Erik Wikbergs article on The Unknown Laestadius [full version in Swedish]

The full version in Swedish of Lars-Erik Wikberg’s article from our kick-off seminar in 2015 is now available here. In the article, Wikberg outlines the founding of the publishing company Bibliotheca Laestadiana. He also gives a laestadian understanding of Laestadius, and a comprehensive theological view based on his own experiences. Wikberg gives important insight into what laestadians refer to as “The unknown Laestadius” [Den okände Laesadius] when dealing with academic researchers. In his argumentation Wikberg, uses central laestadian concepts such as The Doctrine of Passions (passionslæren), The Mark of Grace (nådemerke), The Order of Grace (nådens ordning), The Heavenly Parent (den himmelske forelder) and The Great Glory of Atonement (forsoningens store herlighet). Enjoy the reading.

(The presentation notes in English are available here.)

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Special issue on Laestadius in Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap

Most of the presentations from our kick-off seminar in autumn 2015 have now been published in a special issue of Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap. They are available Open Access here.

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Laestadius-poppy (Læstadius-valmuen)

In a newspaper article in Nordlys, Steinar Thorvaldsen tells about Laestadius’ pioneering work as a botanist. Among other things, Laestadius discovered a new plant, which later was named after him, the Papaver laestadianum or Papaver radicatum ssp. laestadianum (Læstadius-valmuen).

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Photo gallery “Læstadius lever”

A series of photographs with the title “Læstadius lever” by photographer and journalist Ole Magnus Rapp is now available at our homepage.

 

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment