Monthly Archives: February 2021

Læstadianismeforskeren Kåre Svebak. Nye tekster.

LaBo-prosjektet har i lang tid hatt kontakt med læstadianismeforskeren Kåre Svebak. Vi har i samråd med ham fått lov å publisere fire nye arbeider fra hans hånd. Tekstene (to artikler og to bøker) vil inngå i LaBo og LLLOnlines tekstsamlingsressurs. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment