Læstadianismeforskeren Kåre Svebak. Nye tekster.

Skibotn bedehus.
Det sentrale samlingspunkt for Lyngen-læstadianerne
Foto: Roald E. Kristiansen

LaBo-prosjektet har i lang tid hatt kontakt med læstadianismeforskeren Kåre Svebak. Vi har i samråd med ham fått lov å publisere fire nye arbeider fra hans hånd. Tekstene (to artikler og to bøker) vil inngå i LaBo og LLLOnlines tekstsamlingsressurs. Vi er svært glade for å kunne presentere dem her:

Svebak; Læstadianernes tro og lære. 1934-redegjørelsen

Svebak; Tradisjonsanalyse

Svebak; Folk i nord møtte prester fra sør

Svebak, Vekkelse- kristentroens begrunnelse

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *