Monthly Archives: May 2023

Vi er svært glade for å få lov publisere artikkelen Oulu – the Capital of Laestadianism in Finland until the 1930. Artikkelen er skrevet av professor emeritus Hannu Mustakallio ved Universitetet i Joensuu. God lesing!

Posted on by roi100 | Leave a comment