MARA på MARE

MARE-konferansen er et av MARAs store høydepunkter gjennom året. I år deltok ti av våre medlemmer på konferansen. MARAs medlemmer bidro med 11 presentasjoner, ledet tre programøkter og vår professor emeritus Svein Jentoft holdt konferansens åpningsforedrag.

                           Åpningen av MARE 2019. Foto: Jahn Petter Johnsen (CC BY-NC-SA 4.0)

Tirsdag

        Svein Jentoft holder åpningsforedraget. Foto: Jahn Petter Johnsen (CC BY-NC-SA 4.0)

Onsdag

    Jørn Weines snakker om spillbasert læring. Foto: Jahn Petter Johnsen (CC BY-NC-SA 4.0)

Torsdag

Fredag

    
                Maarten Bavinck åpner MARE 2019. Foto: Jahn Petter Johnsen (CC BY-NC-SA 4.0)