Medlemmer

MARA har for tiden åtte fast ansatte pluss tre stipendiater, tre professor II og to som har emeritus-status. Gruppa har undervisning og veiledning på alle nivåer. Medlemmene i MARA samarbeider med forskere over hele verden og har vært på forsknings- og utdanningsopphold i en rekke land. Gruppa er involvert i både samfunnsfaglige og tverrfaglige prosjekter.

Professorer

Peter Arbo

Gruppeleder
peter.arbo@uit.no
NFH A 408
+4777646543
+47 454 04 413


Alf Håkon Hoel

alf.hakon.hoel@uit.no
NFH A 466
+4777646027
Twitter: @alf_hakon

Forskningsinteresser: International oceans management, fisheries management, Arctic and Antarctic affairs, integrated oceans management, marine science


Petter Holm

petter.holm@uit.no
NFH A 472
+4777645548
+47 970 88 958


Jahn Petter Johnsen

jahn.johnsen@uit.no
NFH A 422
+4777646784
+47 930 868 42

Forskningsinteresser: Norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksforvaltning, fiskeriutvikling i nord og sør, organisering av fiskeri og havbruksvirksomhet


Førsteamanuensiser

Bjørn-Petter Finstad

bjornpetter.finstad@uit.no
NFH A 406
+4777646962
+ 47 97703069


Keshav Prasad Paudel

keshav.p.paudel@uit.no
NFH A 376
+4777644433
98683685

Forskningsinteresser: Geografiske informasjonssystemer (GIS), satellittfjernmåling, marin forvaltning, sosio-økologiske systemer


Signe Annie Sønvisen

signe.a.sonvisen@uit.no
NFH B 501
+4777646028


Forskere

Maaike Knol-Kauffman

maaike.knol@uit.no
+4777646731
47338674

Forskningsinteresser: Marine governance, Marine spatial planning, Ecosystem-based management, Blue growth, Science and technology studies, Environmental risk, Arctic change, Weather and climate services, Information infrastructures


Gunnar Sander

gunnar.sander@uit.no
NFH A 368
+4777644332
+47 95218786

Forskningsinteresser: Havrett og marin forvaltning (spesielt tverrgående tilnærminger som økosystem-basert havforvaltning, marin arealplanlegging og kystsoneplanlegging), Planlegging og implementeringsstudier, Konsekvensanalyser og assessments, Utvikling av aktiviteter i det marine Arktis og forvaltningen av Polhavet, Fiskerier i utviklingsland


Stipendiater og postdoktorer

Kari Elida Eriksen

kari.e.eriksen@uit.no
NFH A 404
+4777646076

Forskningsinteresser: Geografiske informasjonssystemer (GIS), kartografi, geografi, geodata, planlegging, kystsoneplanlegging, offentlige uterom


Tara Nicole Lawrence

tara.n.lawrence@uit.no

Forskningsinteresser: Marine fisheries ecology and management, community based management, interactive governance, fisheries in developing countries, marine biology, human geography, political ecology


Jørn Weines

jorn.weines@uit.no
NFH A 404
+4777645555
91348684


Professor II

Jan Maarten Bavinck

jan.m.bavinck@uit.no


Ingrid Kvalvik

ingrid.kvalvik@uit.no


Kevin John St. Martin

kevin.martin@uit.no


Emeritus

Bjørn Hersoug

bjorn.hersoug@uit.no
NFH A 410
+4777645547


Svein Jentoft

svein.jentoft@uit.no
HARSTAD 378
+4777644307