Theories and practices in marine fisheries governance and development

Tidsplan: Pågår
Finance: UiT/internal
Ansvarlig: Jahn Petter Johnsen

Sammendrag
Dette er et personlig faglig utviklings- og nettverksprosjekt innen mine forskningsområder. Prosjektet er finansiert både av interne forskningsmidler og fra eksterne kilder.