Bruk av geodata i forvaltning av kystsonen

Tidsplan: 2019-2022
Finansiering: UiT Norges arktiske universitet
Ansvarlig: Kari Elida Eriksen

Sammendrag: I kystsoneforvaltning er det vanlig å bruke romlig data, stordata og romlig stordata for å få nødvendig informasjon i forvaltningsspørsmål. Statlige myndigheter, interesseorganisasjoner og forskningsinstitusjoner bruker og leverer romlig data til forvaltningssystemet, vanligvis i form av geodata, databaser, statiske kart eller online kartløsninger. Analysemetoder forvaltningen bruker inkluderer romlig analyse geografiske informasjonssystemer (GIS) og statistisk analyse.

Dette doktorgradsprosjektet studerer bruken av romlig data og stordata i kystsoneforvaltning gjennom spørsmål som:

  • Hvordan brukes romlig data og romlig stordata i forvaltningen?
  • Oppfattes romlig stordata fra stat og universiteter annerledes enn romlig data samlet gjennom deltakende GIS?
  • Hvordan kan man best integrere ulike datatyper i forvaltningen?
  • Hvordan kan kritiske datastudier (Critical Data Studies) og kritisk kartografi (Critical Cartography) bidra til forståelsen av romlig data i kystsoneforvaltningen?

Veiledere: Keshav Prasad Paudel og Kevin St. Martin

Stikkord: Geografiske informasjonssystemer (GIS), deltakende GIS (PGIS), stordata, romlig stordata, kystsoneforvaltning, planlegging, kritiske datastudier

Bilde: kartgrunnlag (c) Kartverket, kart: Kari Elida Eriksen (CC BY-NC-SA 4.0)