Bøker

Bildet viser forsiden på boken "Life above water". Bildet viser mennesker på en strand som tar i mot fiskebåter.

 

 

 

Jentoft, S. (2019) Life Above Water. Essays on human experiences of small-scale fisheries. TBTI Global. ISBN 978-0-88901-494-7

 

 

 

 

Bildet viser forsiden på boken "Vekst, fall og nye muligheter". Bildet viser to fiskere som står over et kar med fisk på en båt.

 

 

 

Alm,  N.H. og Finstad, B.P. (2018) Vekst, fall og nye muligheter. Rekefiske og rekeindustri i Nord-Troms, 1975-2015. Orkana Forlag. ISBN 978-82-8104-286-5