Hav- og kystforvaltning

Marin ressursforvaltning foregår i dag gjennom et komplekst system som fungerer på flere nivåer, fra detaljregulering av fiskeri og oppdrett, via kommunal kystsoneplanlegging, miljøplanlegging, til utarbeidelse av forvaltningsplaner for fiskebestander og for havområder.

 I vår forskning studerer vi hvordan slik forvaltning vokser fram og organiseres og hvordan nye tilnærminger og forvaltningsinstrumenter som økosystemforvaltning og marin planlegging utvikles.

Tilknyttede prosjekter

Avsluttede prosjekter