Vekst og innovasjon i de marine næringene

Mange av prosjektene våre handler om utviklinga i de viktigste marine næringene. Vi studerer entreprenørskap og innovasjon, næringspolitikk og offentlig tilrettelegging, næringsmessige strukturendringer og de effektene som endringene har for miljø, samfunn og planlegging. I denne forbindelse er vi også opptatt av de økende konfliktene som følge av at stadig flere næringer og aktiviteter kjemper om tilgang til verdifulle områder og ressurser.

Avsluttede prosjekter