Om materialkurset

Koronasituasjonen tvang universitetene i Norge til å gå over til digital undervisning over natten i mars 2020. På arkeologistudiet jobber vi med materiell kultur og en god forståelse av det arkeologiske materialet er vanskelig å danne seg uten å fysisk oppleve spesifikke materialer, former og typer av gjenstander. En todimensjonal representasjon av en arkeologisk gjenstand, slik som en tegning eller et fotografi, er den tradisjonelle måten å formidle gjenstands- og materialspesifikk arkeologisk kunnskap gjennom ulike publikasjoner, forelesninger og foredrag. Med 3D-teknologi åpnes andre muligheter til å oppleve eksempelvis en arkeologisk gjenstand uten å berøre den fysisk.

Det digitale materialkurset, som i sin nåværende form er en testversjon, er utviklet av studenter ved emnet ARK-1017 høsten 2020.

Under de ulike periodiske kategoriene vil det ligge kort info om perioden. Over modellene vil det og stå kort info om gjenstanden, da det er mulig å klikke seg videre til modellen og få mer info der.