Det, ikke det. Boken om ikke det. 

Skrevet av Tom Christian Lillebø

Bok: Attention Seeking

Forfatter: Adam Phillips

Publisert av: Penguin

Publikasjonsdato: 04.07.2019

Bok lengde: 112 sider.

‘Everything depends on what, if anything, we find interesting: on what we are encouraged and educated to find interesting, and what we find ourselves being interested in despite ourselves. There is our official curiosity and our unofficial curiosity (and psychoanalysis is a story about the relationship between the two)’

I psykoanalytikeren Adam Phillips bok ‘Attention Seeking’ er fokuset kanskje ikke så overraskende rettet mot oppmerksomhet: at interesser vi trekkes mot, altså det som dukker opp for oss; det vi er oppmerksom på, skaper oss som mennesker. Vår oppmerksomhets ofte manglende bredde, dens funksjon og struktur er litt av landskapet Phillips introduserer oss for i denne boken. Vi samler oss selv som mennesker gjennom det vi oppdager, gjennom det som tiltrekker vår oppmerksomhet. Men den samme prosessen begrenser også bevisst og ubevisst hva vi legger merke til. For vi er oppmerksomme på spesifikke ting. Vi trekkes ikke mot alle mennesker, bøker, ord, bilder, mønstre, ideer. Vi er ikke interessert i alle ting.

(hentet fra: http://enzyme-design.com/en/realisations/index/author/2/pierre-huyghe)

 

‘it is always worth wondering what our interests are a way of not being interested in’.

Ifølge Phillips lever vi i ulike oppmerksomhets-regimer som autoriserer hva det er verdt å være oppmerksom på, hvordan man er oppmerksom, hvilke oppmerksomhet en bør ønske og hvordan en skal gå frem for å skaffe denne. Religioner, kunst, vitenskap, politikk, terapi organiserer og promoterer alle sine egne former for oppmerksomhet. Hvor vi skal se og hvem vi skal lytte til. Hva ved oss selv vi skal sette pris på og bli satt pris på for. Hva vi skal interessere oss for i oss selv og hva vi bør være mindre oppmerksom på en det vi allerede er.

Ironisk nok er det mest oppmerksomhetsvekkende når en leser en bok om oppmerksomhet hvor lite oppmerksomhet en har gitt sin egen. Det dukker etterhvert som en leser boken opp en noe klaustrofobisk følelse av at ens oppmerksomhet, ens blikk og tanker har og har hatt en for regimentær og forutsigbar struktur. Boken åpner opp og foreslår muligheten for en utvidet form for oppmerksomhet som i første omgang påvirker selve lesingen av boken men som en intendert sideeffekt gjør det tilnærmet umulig å kjede seg, umulig å se på noe, tenke noe, uten samtidig å tenke: hvorfor den tanken først, hvorfor det blikket, der.

Om en har en forkjærlighet for psykoanalytisk teori og ideer som utfordrer og inspirerer er ‘Attention Seeking’ absolutt verdt din…oppmerksomhet. For mer av Adam Phillips innsikt i menneskets ofte urasjonelle og kontraintuitive psyke kan ‘Missing Out: In Praise of the Unlived Life’ og ‘On kissing, Tickling and Being Bored: Psychoanalytic Essays on the Unexamined Life’ også være verdt å sjekke ut, eller helst leses en etter en og om og om igjen.