Kiosker og historisk byutvikling

Skrevet av Mads Andersen

Hei alle sammen! I dagens blogginnlegg har jeg lyst til å fortelle dere om et arrangement jeg var på her forleden dag. Nemlig et foredrag om kiosker i Tromsø – holdt av Kulturminnerådgiver Erling Steenstrup og Jos Kögeler fortalte om redningsaksjonen av bykiosken Nilssens kiosk. Foredraget fant sted Onsdag 25.09.19 på Tromsø bibliotek og byarkiv. Foredraget var i regi av
Fortidsminneforeningen som feirer 175 år i år, og markerer dette ved å arrangere flere åpne møter og foredrag utover høsten. Flere av foredragene skal holdes på Tromsø bibliotek og neste foredrag skal være om den materielle arven etter det kvenske og samiske den 30.10.19 – i tilfelle noen av dere lesere allerede er eller blir interessert ved å lese dette blogginnlegget.

For en innflytter som meg, som aldri har vært nord for Trondheim, tenkte jeg at dette foredraget kunne være en fin måte å bli bedre kjent med byen og dens historie på, og det fikk jeg rett i. Jeg har jo lagt merke til et par av disse kioskene på den korte tiden jeg har bodd her oppe, men jeg kunne ikke ane i hvilken grad kioskene satte sitt preg på bybildet i det forrige århundret. De fungerte som sosiale samlingspunkt og var små utsalgssteder for blant annet aviser og tidsskrifter, tobakk m.m. Samtidig som kioskene fungerte som sosiale samlingspunkt, var de også steder som fordret debatt og hvor man fikk tak i nyheter. Inspirert av klassiske forbilder var kioskene også bærere av datidens trender innen arkitektur.

Steenstrup startet innledningsvis med å forklare hvor ordet kiosk kommer fra og hva det betyr, før han fortsatte med å vise bilder av kiosker i Tromsø, byggetegninger, byggesøknader og annen byutviklingshistorie fra Tromsø by mellom 1900-1960-tallet. En sentral person i byutviklinga i Tromsø var Peter Arnet Amundsen som var den første profesjonelt utdanna arkitekten som praktiserte i Nord-Norge. Han var stadskonduktør i Tromsø i 30 år, fra 1914-1944 og tegna blant annet Verdensteateret, Kongsbakken Videregående skole, Geofysisk institutt (vervarslinga for nordnorge), og flere kiosker mellom 1914 og frem til midten av 1920-tallet da verdenssituasjonen endret seg. Amundsen tegnet også flere Jugendhus i Ålesund etter bybrannen i 1904. Avslutningsvis viste Jos Kögeler bilder og fortalte om restaureringsprosessen av Nilssens kiosk. Dette var kun en liten smakebit av foredraget, men håper det vekket en liten interesse, slik det gjorde hos meg.

Raketten kiosk på stortorget, bilde tatt av undertegnede 25.09.19