Bokbusser og bokbåter: Hva er egentlig det?

Skrevet av Simon Aleksander Govasli

  • En liten smakebit av bibliotekhistorien og alternative former for bibliotek

«The Public library of Cincinnati’s first bookmobile, circa 1927 / via the Public library of Cincinnati “ – messynessychic.com

En bokbuss er en buss eller et kjøretøy på hjul og har som funksjon å være et omreisende bibliotek. En av de viktigste egenskapene til en bokbuss er at den kan dekke store geografiske områder, og komme seg til steder der de beboende har vanskelig for å komme seg til et bibliotek. Dette gjelder spesielt den mindre mobile folkegruppen barn og unge.

Wikipedia nevner at bokbussene er en del av den «oppsøkende bibliotekvirksomheten» og blir sendt ut fra fylkesbibliotekene.

Bokbussene har en lang historie, men i nyere tid har veldig mange av disse blitt kuttet bort på grunn av kostnaden å drive disse. Dette har skapt stor debatt i bibliotekmiljøet og ikke minst i mange lokalmiljøer.

En av de nyeste tilfellene av avvikling av bokbusser er den samiske og den lulesamiske bokbussen i Nordland. Disse bussene blir kuttet fra og med 1. Januar 2020. Og det har vært stor debatt om noen andre kommuner skal overta driften av bussene, eller om fylkeskommunen Nordland klarer å skaffe nok tilskudd til å fortsette å drifte tilbudet videre.

Motargumentet mot å drive disse er kostnadene, som nærmer seg 1.7 millioner, men blir kuttet ned til 500.000 kroner per buss. Noe som blir for lite å drive disse. Hvilken prislapp skal man sette for kulturdeling og bevaring?  Og er det verdt det å bruke millioner av kroner på tilbud til små folkegrupper? Dette er spørsmål som er veldig vanskelig å svare på, og kanskje derfor det er så vanskelig å finne en god løsning på dette problemet.

Fordelene med å ha en bokbuss er at mennesker som ellers har vanskelig for å reise langt til et bibliotek kan få det i umiddelbar nærhet. Dette inkluderer ikke bare bøker, men også andre kulturtilbud, filmer, lydbøker og et mylder av andre medier de ellers ikke ville hatt mulighet til å utnytte. Kan ikke de dra til biblioteket, kan biblioteket dra til dem.

Mobile bibliotek har også potensiale til å dekke enorme geografiske områder, noe stasjonære bibliotek har vanskelig for å gjøre. Det er bedre å ha ett fantastisk tilbud, istedenfor mange dårlige spredt rundt omkring. En fordel som kan nevnes også er at bøkene står ikke bare og støver, samtidig som det er veldig lett å holde materialet oppdatert og relevant siden volumet av bøker tilgjengelig rett og slett blir mindre.

Det er også viktig for eldre å holde seg aktive, samtidig som at barn og unge som leser i ung alder vil få stor nytte av det senere i livet. Så selv om det er dyrt å drive er det ikke alt som kan måles i norske kroner. Samtidig skal det også nevnes at ifølge Opplæringsloven § 9-2 skal alle elever ha tilgang til skolebibliotek, noe som ikke alltid blir fulgt opp. Og en del av skolebibliotekene som faktisk blir opprettholdt har veldig lav standard, så derfor kan det tenkes at å ha et samlet og solid tilbud kan være bedre for alle.

Det finnes også andre former for oppsøkende bibliotekvirksomhet, en av disse er bokbåter. I de tre vestlandsfylkene Sogn og Fjordane, Møre og romsdal og Hordaland går bokbåten «Epos.»

«Bokbåttenesta starta i Møre og Romsdal og i Sogn og Fjordane i 1964 med båten Epos. Då hadde tenesta vore i drift i Hordaland sidan 1959 med ulike båtar.» – smp.no

Epos har en lang historie på vestlandet, og har vært noe flere generasjoner ute i grendene har hatt god nytte av. Dessverre har også Bokbåten Epos i lang tid vært truet med nedleggelse, men klarer å overleve fra år til år. Hvorfor det da? Den lange tradisjonen og renomméet til bokbåten er veldig kjent. Dessverre har antall besøksdager i året, besøkende og utleide bøker minsket siden starten av 2000-tallet, noe som har motivert regjeringen til å kutte den. Heldigvis består den enda.

Når man tenker bokbåt tenker man kanskje hovedsakelig på et mobilt bibliotek som reiser via vann. Men et bibliotek leverer ikke bare bøker, men også kultur. Det nevnes også at Epos også tilbyr «profesjonelle utøvarar av kunstuttrykk som musikk, sang, teikning, forteljing scenekunst, litteratur mfl.» – smp

«I tillegg til utlån av bøker har bokbåten ei viktig oppgåve som formidlar av levande profesjonell kultur. Også i vår digitaliserte underhaldningstid står barna forventningsfulle på kaia når båten kjem.» – smp.no

“In addition to motor vehicles, bookmobiles have been based on various means of conveyance, including bicycles, boats, and trains, as well as elephants, camels, horses, mules, and donkeys.” Wikipedia om Bookmobiles

Så det finnes et mylder av forskjellige mobile biblioteker og tjenester, det neste blir vel en bibliotekshund?

Anbefaler også å lese mer om bokbusser og bokbåten Epos fra kildene nedenfor!:

https://no.wikipedia.org/wiki/Bokbuss
https://no.wikipedia.org/wiki/Bokb%C3%A5ten_%C2%ABEpos%C2%BB
https://www.smp.no/meninger/ytring/2019/02/08/%C2%ABEi-stille-byr%C3%A5kratstyrt-avvikling%C2%BB-18435902.ece
https://en.wikipedia.org/wiki/Bookmobile
https://www.messynessychic.com/2013/10/08/to-the-bookmobile-the-library-on-wheels-of-yesteryear/
https://ranano.no/kan-vare-over-for-den-samiske-bokbussen/29.11-07:59