Fireromsmodellen hos folkebiblioteket i Tromsø og universitetsbiblioteket i Tromsø

Skrevet av Andres Francisco Ruiz Rojas

Det har gått 4 år siden jeg har startet å studere på universitet i Tromsø, gjennom disse årene har jeg opplevd hvor nyttig det er å bruke folkebiblioteket i hverdagen og universitets biblioteket. Folkebiblioteket er der jeg kan finne alt fra nyhetsaviser og en rekke skjønnlitterære verker, til og med nyttig forskningsmateriell som har hjulpet meg å danne et mer konkret bilde over hva som er viktig for min utdanningsprosess. Under studieperioden har folkebiblioteks- og universitets bibliotek utbygning spilt en sentral rolle for hvordan min læringsprosess og studiegleden har vokst. Spesielt de kulturelle og sosiale faktorer som jeg opplevd hos folkebiblioteket har spilt store roller i hvordan biblioteket kan være mer enn bare en lesesal. Dette tar meg videre til en modell som har vært sentralt i læringsprosessen som student i Bibliotek og Dokumentvitenskap, nemlig «Fireromsmodellen».

Fireromsmodellen

Store deler av bibliotekforskning og bruksmodeller som har blitt gjennomført og etablert i de norske biblioteker stammer fra utenlandsk forskning. Sentralt i denne arenaen står «fireromsmodellen», som har vært en primær utviklingsfaktor for videreutvikling av biblioteker i Norge og Skandinavia. I 2010, danske professoren Henrik Jochumsen i samarbeid med professoren Casper Hvenegaard Rasmussen og professoren Dorte Skot-Hansen kom frem med en modell som skulle skissere tilstanden til biblioteket da, og hvordan det kunne bli dannet grunnlag for videreutvikling og nytekning rundt folkebiblioteket.

Modellen illustrerer fire mål som et bibliotek bør kunne gjennomføre for å kunne holde tak med samfunnets utvikling og endrede brukeradferd. De fire rommene er «inspirasjonsrommet, læringsrommet, møterommet og det performative rom» (Det er verd å påpeke at disse rommene ikke refererer nødvendigvis til fysiske rom, selv om dette kan også være tilfellet).

  • Inspirasjonsrommet: biblioteket har alltid vært et inspirasjonsrom, ut ifra denne synsvinkelen fungerer biblioteket som er kultur- og litteratursenter. Inspirasjonsrommet er hvor brukerne kan oppleve noe som utfordrer deres oppfatning for hverdagslivet. Dette rommet er ment å være kaotisk, sånn at den kan påvirke og gjøre et forsøk på å transformere brukerens oppfatning. Det vil si at den skal gi brukeren lyst til å koble seg ut fra det som er normal og standard for et folkebibliotek, sånn at brukerens kreativitet kan blomstre frem. De siste 20 årene har det oppstått et voksende behov for bibliotekets rolle som et rom for inspirasjon, dette går i tak med samfunnets økende jakt på
  • Læringsrommet: gjennom folkebiblioteks historie har dette rommet regjert over vår forståelse for hva et bibliotek kan væ Her fungerer biblioteket som en kunnskapssenter hvor brukeren forsøker å tilegne seg fakta og kunnskap på egen hånd eller ved hjelp av andre midler enn dem som befinnes i formelle utdanningsinstitusjoner. Skoleelever og universitetsstudenter bruker dette rommet for å gjøre ferdig lekser og skoleoppgaver. Læringsrommet blir også brukt av personer som driver med egen forskning og opplæring hvor de fordyper seg i et emne eller fagfelt som er til deres interesse. Rommets popularitet går i sammenheng med ideen at biblioteket er et stillhets fylt rom, hvor brukerne kan finne ro og oppnå bedre konsentrasjon.
  • Møterommet: Folkebiblioteket skal bland andre være inkluderende for alle medlemmene i samfunnet. Det vil si at biblioteket skal fungere som et møtested og sentrum hvor forskjellig samfunnsgrupper kan være aktiv og sosial. I dette rommet kan brukerne møte og bli kjent med nye mennesker hvor dialog og debatter kan flytte fritt. Mange av aktivitetene som foregår i dette rommet kan være tilfeldig møter mellom fremmede individer, eller det kan også være velorganiserte aktiviteter hvor et eller flere problemstillinger er utgangspunktet for forsamlingen. Møterommet spiller en sentral rolle i biblioteket, siden den blomstrer frem utvekslingen av holdninger, meninger, verdier og kan gi brukerne verdifullt innsyn av samfunnet fra andre perspektiver.
  • Det performative rom: Det er hvor biblioteket utvikles fra å være et sted hvor brukerne er passive mottakerne av informasjon til å delta aktiv i å skape kunnskap og opplevelser. Dette rommet er den som karakteriserer biblioteket som et aktivitetssenter. Når brukerne blir mer aktive skapere, blir biblioteker åpnet til å være med enn en lesesal. Rommet åpner muligheten til å holde aktiviteter som kan integrere grupper fra forskjellige nivået i samfunnet.

Tromsø folkebiblioteket vs. Universitets biblioteket.
Disse to biblioteker treffer på forskjellige nivåer av fireromsmodellen, hvor den ene «universitets biblioteket» er hovedsakelig en stor lesesal hvor personer kan tilegne seg kunnskap som kommer til å hjelpe med deres utdanningsprosess, men også tilby muligheten til å holde dype diskusjoner om fag emner med andre studenter og professorer. Derimot har folkebiblioteket vært plassen hvor personer drar for å være mer sosial, bli med på en aktivitetsgruppe og skape noe nytt og gjerne få en annen vinkling på ting.

Kilder.

Jochumsen, Henrik (2017). Biblioteket gennem 100 år – inhold, rammer og relationer. I Cecilie Laskie (red.), Biblioteksdidaktik (s. 41-48). København: Hans Reitzel. ISBN: 978-87-412-6735-7

Laskie, Cecilie (2017). Litteraturformidling – fra opbevaring til oplevelseslitteratur. I Cecilie Laskie (Red.), Biblioteksdidaktik (s. 83-125). København: Hans Reitzel. ISBN: 978-87-412-6735-7