Massegeometri

Tyngde og tyngdepunkt

Med begrepet tyngdepunkt mener vi punktet hvor resultanten til legemets tyngdekrefter angriper. Resultantens angrepslinje går gjennom dette punktet uansett hvordan legemet er orientert i forhold til tyngdefeltet. Tyngde­punktet kalles også for massesenteret.

Beskrivelse: 13 03

For legemer med enkel geometri og med homogent materiale, dvs. samme materialegenskaper i hele legemet, bestemmer vi tyngdepunktets plassering kun utfra geometrien. For en firkantet kloss får vi f.eks.:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *