Velkommen!

På disse sidene finner du informasjon om mentorprosjektet ved BFE.

MÅL

  • Styrke studentenes læringsmiljø
  • Forbedre faglig og sosial inkludering
  • Hindre uønsket frafall
  • Øke gjennomstrømming

Handelshøgskolen ved UiT, campus Tromsø
Foto: Marius Fiskum / UiT