Nå er vi i gang

Oppstartsseminaret arrangeres mandag 9.januar 2017 kl. 09-12
Sted: TEO H1 1.476 Utviklingsrom Result

FORMÅLET med prosjektet er å opprette et nettbasert metoderom med undervisningsressurser som kan inngå i ulike metodeemner på masternivå. Intensjonen er å bygge opp et fleksibelt undervisningstilbud som kan aktiveres når og hvor som helst et studieprogram har behov for det. Vi ønsker at metoderommet skal fungere uavhengig av campus, på tvers av fagmiljø og studieprogram.

MÅLET med utvikling av digitale læringsressurser er å imøtekomme studentens behov for å tilpasse tid og sted for egenstudier samt å stimulere til mer studentaktiv læring.