Oppstartsseminar

Geir Lorem, prodekan utdanning ved UiT Norges arktiske universitet, ønsker deg velkommen ved å introdusere “Metoderommet”!


Vi har valgt å “flippe” oppstartseminaret, slik at du selv får prøve ut hvordan denne pedagogiske arbeidsformen fungerer i praksis. Her finner du alt du behøver av materiale for å forberede deg til oppstartsseminaret 9.januar 2017; du bes om å:

  • Svare på Questback, en liten spørreundersøkelse
  • Se gjennom videoene om videoproduksjon
  • Les mer om hva omvendt undervisning er. Noter spørsmål og refleksjoner du får underveis mens du ser videoen, og ta med disse til oppstartdagen
  • Husk å ta med bærbar PC til oppstartsseminaret!

Presentasjon – video i undervisning (klikk for å laste ned)


Program for oppstartsseminar

Tidspunkt: 09.01.17 kl. 09-12
Sted: TEO H1 1.476 Utviklingsrom Result, Teorifagbygg Hus1, 4.etg.
Grupperom: Møterom TEO H1.1.546 Utsikten og møterom TEO H1.1.512 Oversikten


09.15     Oppstart og velkommen ved Geir Lorem
Kort presentasjonsrunde
09.30     Plenumsdiskusjon om flipping, ta opp tema fra flippevideoen
Utdyping om video i undervisning, litt mer om de ulike formatene ved Kine Dørum
09.50     Intro til gruppearbeid om omvendt undervisning ved Rigmor Furu. Deltakerne deles inn i grupper på fire personer.
09.55     Pause og start på gruppearbeid
11.00     Plenum. Fremlegg av gruppearbeid (5 min hver)
11.20     Avslutning og veien videre ved Geir
11.30     Lunsj i hovedkantina Teoribygg Hus 1