Workshop modul A

Gjennomføring av workshop modul A

På workshop til modul A skal vi arbeide med å lage læringsstier for hvert enkelt tema. Fint om du har begynt å lage forslag til læringssti for ditt tema før du kommer til workshopen. Forslag til læringssti legges ut i prosjektrommet Base Camp.

Det er satt opp to datoer for neste workshop modul A:

Tidspunkt: Fredag 24.02.17 kl. 12-15
Sted: MH L11.203

Agenda for workshop

 • Kl. 12.00-12.10 Velkommen. Formål, hensikt og muligheter med Metoderommet ved Geir Lorem
 • Kl. 12.10-12.30 Lage læringssti; hva og hvordan ved Kine Dørum
 • Kl. 12.30-13.30 Tema: Narrativ metode ved Bodil Hansen Blix.
  Presentasjon 15 min om forslag til læringssti med diskusjon
 • Kl. 13.30-13.45 Pause
 • Kl. 13.45-14.45 Tema: Medisinsk statistikk ved Kajsa Møllersen
  Presentasjon 15 min om forslag til læringssti med diskusjon
 • Kl. 14.45-15.00 Oppsummering og veien videre ved Geir

Tidspunkt: Fredag 03.02.17 kl.12-15
Sted: MH L11.203

Agenda for workshop

 • Kl. 12.00-12.10 Velkommen. Formål, hensikt og muligheter med Metoderommet ved Geir Lorem
 • Kl. 12.10-12.30 Lage læringssti; hva og hvordan ved Kine Dørum
 • Kl. 12.30-13.30 Tema: Prosjektplan ved Anita Iversen og Lill Sverresdatter Larsen. Presentasjon 15 min og diskusjon
 • Kl. 13.30-13.45 Pause
 • Kl. 13.45-14.45 Tema: Etikk ved Åge Wifstad. Presentasjon 15 min og diskusjon
 • Kl. 14.45-15.00 Oppsummering og veien videre ved Geir

 

En læringssti kan inneholde følgende (Modul A:Introduksjonsdel):

 • Forskningstradisjon
  • Oversikt og metodologi
  • Formål og kunnskapspotensial
  • Forutsetninger og begrensninger
 • Innfallsvinkel
  • Teoretisk grunnlag
  • Grunnbegrep
 • Design
  • Datainnsamling
  • Analyse/statistikk
  • Rapportering

Flippet undervisning; hvordan kan det legges opp

a) Ta utgangspunkt i eksisterende undervisningsopplegg.

 • Se på læringsutbyttebeskrivelsen og tenk i gjennom hvordan du bruker å gjennomføre undervisningen. Er det spesielle utfordringer i dette tema som bør få større fokus?

b) Nytt flippet opplegg

 • Bør du justere læringsutbyttebeskrivelsen? F.eks. få med hvordan studenten kan være aktiv i egen læringsprosess
 • Hvordan skal omvendt undervisning gjennomføres? Viktige spørsmål å avklare:
  • Hva skal studentene gjøre av forberedelser på egen hånd før de møtes i klasserommet? Mengde, omfang av forberedelser?
  • Hva skal være nettbasert? (Workshop Modul A): Hvordan fremstille faginnholdet på nett, kan f.eks. video/film eller bilder, animasjoner og tekst anvendes? Form, funksjon, format…osv. Hvilke oppgaver/quiz eller refleksjonspørsmål kan passe?
  • Hva skal skje i klasserommet? (Workshop Modul B): F.eks. presentasjon av mønsterartikkel, oppgaver til egentrening/aktiviteter/ferdigheter og gruppearbeid, dvs. øvelser som bidrar til å fremme egen læring. Klasseromsundervisning: Avklaring, oppsummering og øvelser.
  • Hva skal du gjøre i klasserommet? Hva er din rolle som underviser/veileder/fasilitator?

Det utarbeides en plan for hvordan hvert enkelt tema kan fremstilles i nettkurset.