Workshop, Result

Arbeidet med Metoderommet ruller videre – vi møtes til workshop på Result (TEO-H1 1.476) fredag 7. april kl. 12.00 – 14.30. Agendaen er som følger:

12.00-12.10: Kort innledning ved Geir Lorem
12.10-12.40: Eksempel på prosess frem mot videoforelesning v/Kine Dørum og Åge Wifstad
12.40-13.10: Diskusjon på hvordan arbeide med læringsutbytte og øvingsoppgaver ut fra Bodil Hansen Blix sin læringssti)
13.10-13.25: Pause
13.25-14.10: Omvisning i studio v/Kine Dørum og Per-Frank Hansen
14.10-14.30: Oppsummering og planlegging av veien videre til ferdig produkt.